İşletme Doktora Programı
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA
EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI
1. YARIYIL DERSLERİ            
Ders Kodu  Ders Adı  T U L AKTS Z/S AÇIKLAMA
İŞL 6090 Seminer* 0 4 0 6 Z Güz veya Bahar Yarıyıllarında olmak üzere sadece 1 (bir) dönem alınacak)
İŞL 6701 Uzmanlık Alan Dersi** 4 0 0 6 Z  
İŞL 6501 Yönetim Düşüncesinin Gelişimi 3 0 0 6 S  
İŞL 6503 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 3 0 0 6 S  
İŞL 6505 Örgüt Tasarımı Ve Geliştirme 3 0 0 6 S  
İŞL 6507 Örgütsel Davranış Araştırmaları 3 0 0 6 S  
İŞL 6509 Kültür Ve Örgüt Kuramları 3 0 0 6 S  
İŞL 6511 Yönetim Ve Örgüt Çalışmalarında Araştırma Tasarımı 3 0 0 6 S  
İŞL 6513 İleri Türev Ürünler 3 0 0 6 S  
İŞL 6515 Reel Yatırım Politikaları 3 0 0 6 S  
İŞL 6517 Finansal Yönetimde Güncel Konular 3 0 0 6 S  
İŞL 6519 Finansal Sistemler Ve Analizi-I 3 0 0 6 S  
İŞL 6521 Finansal Stratejiler 3 0 0 6 S  
İŞL 6523 Simülasyon Yöntem  ve Teknikleri 3 0 0 6 S  
İŞL 6525 Stokastik Süreçler 3 0 0 6 S  
İŞL 6527 İleri Finansal Muhasebe 3 0 0 6 S  
İŞL 6529 Finansal Raporlama Uygulamaları 3 0 0 6 S  
İŞL 6531 Muhasebe Denetimi İlkeleri 3 0 0 6 S  
İŞL 6533 İleri Maliyet Muhasebesi 3 0 0 6 S  
İŞL 6545 Pazarlama Teorisi 3 0 0 6 S  
İŞL 6537 Girişimcilik Stratejileri 3 0 0 6 S  
İŞL 6539 Pazarlama İletişimi 3 0 0 6 S  
İŞL 6541 Parametrik Olmayan İstatistik Yöntemler 3 0 0 6 S  
İŞL 6543 Bilimsel Veri Toplama ve Analizi 3 0 0 6 S  
İŞL 6547 Markalama Stratejileri 3 0 0 6 S  
İŞL 6099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 0 0 6 Z  
  Toplam       30    
2. YARIYIL DERSLERİ            
Ders Kodu  Ders Adı  T U L AKTS Z/S AÇIKLAMA
İŞL 6090 Seminer* 0 4 0 6 Z Güz veya Bahar Yarıyıllarında olmak üzere sadece 1 (bir) dönem alınacak)
İŞL 6702 Uzmanlık Alan Dersi** 4 0 0 6 Z  
İŞL 6502 Liderlik Ve Liderlik Analizleri 3 0 0 6 S  
İŞL 6504 İşletmelerde Değişim Ve Yenilik Yönetimi 3 0 0 6 S  
İŞL 6506 Yönetim Psikolojisi 3 0 0 6 S  
İŞL 6508 Çağdaş Yönetim Uygulamaları 3 0 0 6 S  
İŞL 6510 Örgüt Kuramı Araştırmaları 3 0 0 6 S  
İŞL 6512 Uluslararası İşletmecilik Araştırmaları 3 0 0 6 S  
İŞL 6514 Bilgi Yönetimi Ve Örgütsel Öğrenme 3 0 0 6 S  
İŞL 6516 Uygulamalı Yapılabilirlik Analizleri 3 0 0 6 S  
İŞL 6518 Menkul Kıymetlerin Yönetim Ve Değerlemesi 3 0 0 6 S  
İŞL 6520 Uygulamalı Finans Araştırmaları 3 0 0 6 S  
İŞL 6522 Portföy Yönetimi 3 0 0 6 S  
İŞL 6524 Finansal Sistemler  ve Analizi II 3 0 0 6 S  
İŞL 6526 Sezgisel Karar Verme Teknikleri 3 0 0 6 S  
İŞL 6528 Tahmin Modelleri 3 0 0 6 S  
İŞL 6530 İleri Optimizasyon Teknikleri 3 0 0 6 S  
İŞL 6532 Ekonometrik Ve İstatistik Paket Programlama Analizi 3 0 0 6 S  
İŞL 6534 Denetim Standartları 3 0 0 6 S  
İŞL 6536 Muhasebe Denetimi Uygulamaları 3 0 0 6 S  
İŞL 6546 Küresel Pazarlama Stratejileri 3 0 0 6 S  
İŞL 6540 Tüketici Davranış Modelleri ve Analizleri 3 0 0 6 S  
İŞL 6542 Güncel Pazarlama Uygulamaları 3 0 0 6 S  
İŞL 6544 Stratejik Yönetim Muhasebesi 3 0 0 6 S  
İŞL 6548 Uygulamalı Pazarlama Araştırması 3 0 0 6 S  
  Toplam       30    
3. YARIYIL DERSLERİ            
Ders Kodu  Ders Adı  T U L AKTS Z/S AÇIKLAMA
İŞL 6703 Uzmanlık Alan Dersi** 4 0 0 6 Z  
İŞL 6800 Yeterlik Sınavına Hazırlık 0 0 0 24 Z  
  Toplam       30    
4. YARIYIL DERSLERİ            
Ders Kodu  Ders Adı  T U L AKTS Z/S AÇIKLAMA
İŞL 6704 Uzmanlık Alan Dersi** 4 0 0 6 Z  
İŞL 6900 Tez Önerisi 0 0 0 24 Z İŞL 6800 kodlu dersi başaran öğrenci alacak
  Toplam       30    
5. YARIYIL DERSLERİ            
Ders Kodu  Ders Adı  T U L AKTS Z/S AÇIKLAMA
İŞL 6705 Uzmanlık Alan Dersi** 4 0 0 6 Z  
İŞL 6901 Tez Çalışması (1. TİK) 0 0 0 24 Z İŞL 6900 kodlu dersi başaran öğrenci alacak
  Toplam       30    
6. YARIYIL DERSLERİ            
Ders Kodu  Ders Adı  T U L AKTS Z/S AÇIKLAMA
İŞL 6706 Uzmanlık Alan Dersi** 4 0 0 6 Z  
İŞL 6902 Tez Çalışması (2. TİK) 0 0 0 24 Z İŞL 6901 kodlu dersi başaran öğrenci alacak
  Toplam       30    
7. YARIYIL DERSLERİ            
Ders Kodu  Ders Adı  T U L AKTS Z/S AÇIKLAMA
İŞL 6707 Uzmanlık Alan Dersi** 4 0 0 6 Z  
İŞL 6903 Tez Çalışması (3. TİK) 0 0 0 24 Z İŞL 6902 kodlu dersi başaran öğrenci alacak
  Toplam       30    
8. YARIYIL DERSLERİ            
Ders Kodu  Ders Adı  T U L AKTS Z/S AÇIKLAMA
İŞL 6708 Uzmanlık Alan Dersi** 4 0 0 6 Z  
İŞL 6000 Tez Çalışması (Tez Savunması) 0 0 0 24 Z İŞL 6903 kodlu dersi başaran öğrenci alacak
  Toplam       30    
  MİNİMUM MEZUNİYET AKTS TOPLAM: 240    
               
  * Güz veya bahar yarıyılında olmak üzere sadece bir dönemde alınacaktır.  
  ** Uzmanlık Alan dersi bir öğrenci alırsa 4, birden fazla öğrenci alırsa 8 saat teorik okutulacak

 

AKTS Bilgi Paketi
AKTS Bilgi Paketi-Uzaktan Eğ.
Uzaktan Eğitim - MBA
Uzaktan Eğitim - Lisans Tam.
Personel E-Posta
Öğrenci E-Posta
Yukarı Çık