SAYISAL YÖNTEMLER

SAYISAL YÖNTEMLER ANABİLİM DALI

1. Prof.Dr. Erdoğan GAVCAR
2. Doç.Dr. Hatice Hicret ÖZKOÇ (A.B.D. Bşk.)
3. Arş.Gör.Nusret KARA
>