YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI

YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI

1. Prof.Dr. Umut AVCI
2. Prof.Dr. Soner TASLAK (A.B.D. Bşk.)
3. Doç.Dr. Serkan DİRLİK
4. Dr.Öğr.Ü. Şeyma Gün EROĞLU
5. Arş.Gör. Serhat TÜRKEN
6. Arş.Gör. Utku DEMİRCİ
7. Arş.Gör. Çağrı İZCİ
 
>