ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ANABİLİM DALI

ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ANABİLİM DALI

1. Prof.Dr. Mehmet MARANGOZ (A.B.D. Bşk.)
2. Doç.Dr. Yıldıray KIZGIN
3. Doç.Dr. Aytekin FIRAT
4. Dr.Öğr.Ü. Funda BAYRAKDAROĞLU
>